Contributie

  • De contributie is voor het seizoen 2019-2020 wederom niet verhoogd en komt daarmee op 140 euro (105 euro voor dubbelleden). Bij betaling voor 1 november 2019 mag je 5 euro in mindering brengen.
  • Voor gezinsleden en leden die gedurende het seizoen lid worden is er korting mogelijk.
  • Contributies kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL13INGB0000543665 ten name van Schaakvereniging Het Spaarne te Haarlem.