Contributie

  • De contributie voor het seizoen 20232024 bedraagt 155 euro (105 euro voor dubbelleden).
  • Contributies kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL13INGB0000543665 ten name van Schaakvereniging Het Spaarne te Haarlem.