Contributie

  • De contributie is voor het seizoen 2018-2019 niet verhoogd en deze komt daarmee dit jaar op 140 euro voor hoofdleden en 105 euro voor dubbelleden. Bij betaling voor 1 november 2018 mag je 5 euro in mindering brengen.
  • Voor gezinsleden en leden die gedurende het seizoen lid worden is er korting mogelijk.
  • Contributies kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL13INGB0000543665 ten name van Schaakvereniging Het Spaarne te Haarlem.